AIMER – VIENMĒR LABA CENA UN TERMIŅI

Transporta un loģistikas firma SIA Aimer ir uzņēmums ar 100% vietējo pašu kapitālu, kas novērtēts ar A līmeņa reitingu jaunajā nodokļu reitinga sistēmā.

Uzņēmums iestājas par Latvijai nozīmīgām vērtībām un pauž atbalstu Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgām nozarēm, piemēram, lauksaimniecībai, kas šobrīd ir nonākusi neapskaužamos apstākļos. Lauksaimnieki un zemnieki ir spiesti piedalīties streikos ar mērķi panākt Krievijas un Baltkrievijas pārtikas produktu tūlītēju importa aizliegumu ar mērķi atjaunot 5% samazināto PVN likmi Latvijai raksturīgajiem augļiem, ogām un dārzeņiem, ar vēlmi samazināt birokrātiju un veicināt plašāku pieeju apdrošināšanai un apgrozāmo līdzekļu programmām, kā arī ar mērķi atteikties no nacionāla līmeņa zemes apgrūtinājumiem vai citiem zemes lietošanas ierobežojumiem.