Atļauja atkritumu transportēšanai

Lai sasniegtu vairāk klientu, SIA AIMER ir piešķirta atļauja atkritumu transportēšanai. Atļauja attiecās uz visu veidu citu atkritumu ģenerālkravu pārvadājumiem.