Ilgtspējīga un videi draudzīga pieeja transporta nozarei

AIMER ir apņēmies veicināt ilgtspējību un videi draudzīgu darbību visos procesos.

Zemāk aprakstītas dažas no galvenajām iniciatīvām, kuras esam ieviesuši, lai sasniegtu šo mērķi:

EcoVadis Sertifikācija

Mēs esam lepni būt EcoVadis sertificēts uzņēmums. EcoVadis ir globāla reitingu platforma, kas novērtē uzņēmumu sociālās atbildības (CSR) darbības, ietverot vides, darba un cilvēktiesību, ētikas un ilgtspējas risku pārvaldību. Šī sertifikācija apstiprina mūsu centienus ievērot augstākos ilgtspējības standartus un nepārtraukti uzlabot mūsu darbību.

Mūsdienīgi Transportlīdzekļi

Visi mūsu transportlīdzekļi atbilst Euro 5 un Euro 6 emisiju standartiem, kas nodrošina mazāku izmešu daudzumu un mazāku ietekmi uz vidi. Šie standarti nosaka stingrus noteikumus attiecībā uz transportlīdzekļu izmešiem, tādējādi samazinot piesārņojumu un veicinot tīrāku gaisu.

Darbinieku Veselības Apdrošināšana

Mēs rūpējamies par mūsu darbinieku labklājību un veselību, nodrošinot visiem mūsu šoferiem un darbiniekiem veselības apdrošināšanu. Mūsu mērķis ir radīt drošu un veselīgu darba vidi, kurā mūsu darbinieki jūtas novērtēti un aizsargāti.

AddBlue Pievienošana Degvielai

Lai samazinātu izmešu daudzumu un uzlabotu transportlīdzekļu efektivitāti, mēs izmantojam AddBlue piedevu degvielai. AddBlue ir šķīdums, kas palīdz samazināt slāpekļa oksīdu (NOx) emisijas no dīzeļdzinējiem, padarot tos videi draudzīgākus un efektīvākus.

CO2 Izmešu Kontrole

Mēs aktīvi sekojam līdzi mūsu transportlīdzekļu CO2 izmešiem un veicam pasākumus, lai tos samazinātu. Mēs cenšamies izslēgt motorus, kad tas ir iespējams, lai samazinātu nevajadzīgu degvielas patēriņu un izmešus. Šis palīdz ne tikai aizsargāt vidi, bet arī ietaupīt resursus.

Mēs uzskatām, ka ilgtspējība ir būtiska mūsu biznesa daļa, un mēs turpinām strādāt pie jauniem risinājumiem un iniciatīvām, lai samazinātu mūsu ietekmi uz vidi un veicinātu zaļāku nākotni. Mūsu centieni nodrošina, ka mēs esam ne tikai uzticams partneris saviem klientiem, bet arī atbildīgs uzņēmums pret sabiedrību un vidi.