Kravu apdrošināšana

Apdrošināšana tiek veikta, lai pasargātu kravas īpašnieka finansiālās intereses kravas transportēšanas laikā no kravas nosūtītāja līdz tās saņēmējam. Tādejādi tiek ņemti vērā bojāejas, zaudējuma, bojājuma un zādzības riski gan pilno, gan kombinēto kravu pārvadājumos, kā arī citos transportēšanas veidos. Mūsu uzņēmums sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, piedāvājot optimālākos apdrošināšanas veidus, atbilstoši kravu specifikai un iespējamajiem riskiem.
Iespējams apdrošināt Jūsu kravu pret šādiem bojājumiem vai bojāejas riskiem:

  • • ugunsgrēks, eksplozija;
  • • transportlīdzekļa negadījums;
  • • zādzība, laupīšana;
  • • dabas stihijas;
  • • vispārēja avārija;
  • • citi apstākļi, atbilstoši izvēlētajiem noteikumiem.

Veicot kravu apdrošināšanu, Jūsu intereses tiek aizsargātas kravas bojājumu vai bojāejas gadījumā.