Privātuma politika

SIA AIMER privātuma politika

Šī SIA AIMER privātuma politika (turpmāk – Privātuma Politika) ietver informāciju par SIA AIMER (turpmāk – AIMER) īstenoto personas datu apstrādi. Privātuma politika paskaidro kādi dati un kādā veidā tiek apstrādāti, kad Jūs noslēdzat līgumu ar AIMER, izmantojat  AIMER pakalpojumus vai kā citādi esat saistīts ar mūsu pakalpojumiem (piemēram, sūtījuma saņēmējs), apmeklējat AIMER mājaslapu, piedalāties mūsu kampaņās un konkursos, sazināties ar mums utt.

SIA AIMER datu vākšanas praksi nosaka šī Privātuma politika, kas ietver informāciju par to, kādus datus SIA AIMER vāc, kā tos izmanto un kurš tiem piekļūst.

Jums ir tiesības kontrolēt savu privātumu un SIA AIMER to respektē. SIA AIMER ir svarīgi spēt palīdzēt Jums izmantot šīs tiesības, tāpēc šim nolūkam tālāk ir norādīta nepieciešamā informācija.

Izlasiet šo Privātuma politiku un sazinieties ar SIA AIMER, ja Jums ir radušies jautājumi vai komentāri info@aimer.lv

Jūsu datu pārzinis

Jūsu personas datu apstrādi kā pārzinis veic SIA “SIA AIMER”, reģistrācijas numurs 50203038611, adrese Raņķa dambis 31, Rīga, LV-1048, Latvija.

Kādus personas datus mēs apstrādājam

Mēs varam apstrādāt šādus personas datus par šādām personām:

 • -Klienta, Nosūtītāja un Saņēmēja kontaktinformāciju (vārds, uzvārds, adrese, atrašanās vieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
 • -Klienta lietotāja konta datus AIMER tīmekļa vietnē (lietotājvārds, parole, vārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, darījumu vēsture);
  • Klienta norēķinu informāciju;
  • Ja norādītais Saņēmējs nesaņem sūtījumu, tad tās personas datus, kura saņem sūtījumu;
  • Saņēmēja identifikācijas dokumenta datus;
  • Kampaņas dalībnieku kontaktinformāciju un citu iesniegto informāciju;
  • Kontaktinformācija un citu informāciju, ko iesniegušas personas, kas sazinājušās ar mums (piemēram, sniedzot atsauksmes, reģistrējot pretenziju, iedodot vizītkarti tikšanās vai pasākumu laikā)
  • Informāciju par ierīci u.c, no kuras izmantojat AIMER tīmekļa vietni;
  • Citus datus, ko Jūs mums iesniedzat.

Kāpēc mēs apstrādājam personas datus

Mēs apstrādājam Klienta, Nosūtītāja un Saņēmēja personas datus, lai sniegtu Pakalpojumu Klientam, t.i., pieņemtu sūtījumus, saņemtu maksājumus, veiktu šķirošanu, nosūtīšanu, īstenotu muitas procedūras un veiktu piegādi.

Kampaņu un konkursu dalībnieku personas dati tiek apstrādāti kampaņu un/vai konkursu īstenošanas nolūkā.

Apstrādei tiek pakļauti arī to personu personas datus, kas sazinās ar mums, lai uzdotu  jautājumus, risinātu problēmsituācijas, precizētu informāciju utt.

Klientu apmierinātības aptaujas mērķis ir apkopot atgriezenisko saiti un novērtēt mērķa grupu apmierinātību ar mūsu sniegtajiem pakalpojumiem, līdz ar to mēs apstrādājam datus šim nolūkam. Mēs izmantojam Jūsu sniegto atgriezenisko saiti, lai attīstītu mūsu pakalpojumus.

Klientu aptaujas ietvaros norādīto kontaktinformāciju, mēs varam izmantot,  lai nosūtītu jums nepieciešamo informāciju un/vai risinātu problēmsituāciju.

Datus, kas tiek savākti automātiski, apmeklējot AIMER mājaslapu, mēs izmantojam, lai uzlabotu un pielāgotu AIMER tīmekļa vietni, identificētu un atrisinātu tehniskos un drošības jautājumus, radītu lietošanas statistiku un citiem ar mūsu darbības uzlabošanu saistītiem mērķiem.

Ja esat piekritis jaunāko ziņu saņemšanai, tad mēs izmantojam Jūsu kontaktinformāciju, lai nosūtītu Jums piedāvājumus, ziņas, aktualitātes un citu informāciju, kas varētu Jums būt saistoša un interesanta. Jums ir tiesības jebkurā laikā atteikties no šo piedāvājumu saņemšanas.-

Citiem mērķiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus tikai ar iepriekšēju piekrišanu. Atbilstoši likumdošanas prasībām SIA AIMER nepārtraukti uztur detalizētu datu apstrādes reģistru, kas nosaka personas datu apstrādes mērķus, nolūkus un katras apstrādes tiesisko pamatu.

Kam mēs atklājam personas datus

Mēs pārsūtīsim Jūsu personisko informāciju tikai:

 • AIMER grupas filiālēm, lai nodrošinātu mūsu sniegto pakalpojumu izpildi;
 • Mūsu apakšuzņēmējiem, kurus izmantojam pakalpojumu sniegšanā. Izmantojot apakšuzņēmējus, mēs joprojām esam pilnībā atbildīgi par Jūsu personas datu apstrādi;
 • Personām  un iestādēm, kurām personas dati nepieciešami klienta izvēlētā pakalpojuma sniegšanai (piemēram, apdrošinātāji, muita, maksājumu aģentūras.) Šajos gadījumos personas datus mēs pārsūtīsim tikai tādā apjomā, kāds nepieciešams pakalpojuma sniegšanai vai atbilstoši likumā noteiktajai prasībai);
 • Personām, kurām saskaņā ar likumu noteiktas tiesības pieprasīt un saņemt personu datus (piemēram, uzraudzības iestādes);
 • Personām, kurām dati nepieciešami, lai aizsargātu mūsu intereses, piemēram, sūdzību un prasību gadījumos, kas varētu tikt iesniegtas pret mums.

Dažiem AIMER pakalpojumu nodrošināšanai var tikt izmantoti datu apstrādātāji, kas atrodas ārpus ES (sūtījumu piegādes ārpus ES). Šādos gadījumos un saskaņā ar spēkā esošajiem noteikumiem tiek pieprasīts, lai datu apstrādātāji nodrošina nepieciešamos drošības pasākumus, lai nodrošinātu kontrolētu, drošu datu pārsūtīšanu un apstrādi, galvenokārt, to īsteno,  pieprasot parakstīt Eiropas Komisijas standarta līguma klauzulas.

Visos gadījumos mēs nododam trešajām personām tik mazu personas datu daļu, cik tas nepieciešams, lai sasniegtu šādas datu nodošanas likumīgo mērķi. Turklāt mēs sadarbojamies tikai ar tiem ārpakalpojumu partneriem, kuri garantē atbilstošu tehnisko un organizatorisko pasākumu īstenošanu tādā veidā, lai Jūsu personas datu apstrāde atbilstu likumīgajām prasībām un nodrošinātu Jūsu tiesību aizsardzību.

Vēršam uzmanību, ka piegādes pakalpojuma ietvaros nosūtītāja kontaktinformācija ir redzama saņēmējam

Cik ilgi mēs saglabājam Jūsu personas datus

Mēs saglabājam personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams datu apstrādes mērķim, ņemot vērā likumā noteiktās prasības (piemēram, grāmatvedības likums), vai tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams, lai aizsargātu mūsu likumīgās intereses (piemēram, iesniegt vai aizstāvēt sevi pret prasībām). Mēs apstrādājam personas datus, kas sniegti saskaņā ar piekrišanu, līdz piekrišana tiek atsaukta.

Kā mēs aizsargājam Jūsu personas datus

Lai aizsargātu jūsu personas datus, mēs īstenojam  atbilstošus organizatoriskus, tehniskus un fiziskus drošības pasākumus.

Tomēr, ņemot vērā pakalpojuma specifiku, atgādinām, ka sūtījumu pavadlapās sniegtie dati var būt redzami arī trešajām personām.

Jūsu tiesības

Jums ir visas personas datu aizsardzības regulējumā noteiktās tiesības:

 • saņemt informāciju par to, vai AIMER apstrādā jūsu personas datus un, ja apstrādā, pieprasīt piekļūt tiem;
 • pieprasīt labot neprecīzus personas datus, ja tie ir nepietiekami, nepilnīgi vai nepareizi;
 • saņemt Jūsu personiskos datus, ko Jūs esat sniedzis un kurus apstrādā, pamatojoties uz piekrišanu vai līguma izpildi, rakstiski vai publiski elektroniskā formātā, tostarp tiesības pieprasīt datu pārsūtīšanu citam pakalpojumu sniedzējam;
 • iebilst pret personas datu apstrādi un pieprasīt personas datu dzēšanu. Tomēr šādas tiesības nav, ja pieprasītie personas dati tiek turpmāk apstrādāti ar citiem juridiskiem pamatiem;
 • ierobežot personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;
 • atsaukt piekrišanu personas datu apstrādei;
 • pārsūdzēt personas datu izmantošanu Latvijas Valsts Datu inspekcijā vai tiesā, ja konstatējat, ka jūsu personas datu apstrāde pārkāpj jūsu tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem;
 • pieņemt vai aizliegt jūsu datu izmantošanu tiešā mārketinga vai mārketinga nolūkos.

Ja personas dati tiek dzēsti pēc Jūsu lūguma, SIA AIMER saglabās tikai tādas informācijas kopiju, kas ir vajadzīga, lai aizsargātu mūsu vai trešo personu tiesiskās intereses, izpildītu valsts iestāžu rīkojumus, risinātu strīdus, novērstu problēmas vai izpildītu jebkādu līgumu, ko Jūs esat noslēdzis ar SIA AIMER.

Jūs varat izmantot savas tiesības atbilstoši piemērojamajiem ES un nacionālajiem tiesību aktiem.

Personas dati SIA AIMER mājaslapā un sīkdatnes

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatnes, angļu valodā sauktas cookies, ir neliela teksta datne, ko tīmekļa vietne saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni.

Kā mēs izmantojam sīkdatnes?

Sīkdatnes tiek lietotas, lai fiksētu informāciju par to, kā esat izmantojis mūsu mājaslapu, piemēram, kad jūs pēdējo reizi apmeklējāt www.aimer.lv un kāda veida informāciju esiet tajā meklējuši. Teksta datni spēj nolasīt tikai šī tīmekļa vietne, tādēļ šai informācijai nevar piekļūt neviens cits.

AIMER tīmekļa vietnē tiek izmantoti šādas sīkdatnes:

 • stingri nepieciešamās/ būtiskās sīkdatnes, kas ir svarīgas tīmekļa vietnes navigācijai un lietotāja izvēlēto iespēju izmantošanai.
 • snieguma sīkdatnes, kas apkopo informāciju par to, kā lietotāji izmanto tīmekļa lapu, piemēram, kādus šķirkļus viņi apmeklē visbiežāk un kādus kļūdu ziņojumus saņem no tīmekļa vietnes. Šo sīkdatņu mērķis ir uzlabot tīmekļa vietnes darbību.
 • funkcionalitātes sīkdatnes, kas ļauj atcerēties lietotāja izdarītas izvēles (piemēram, teksta lielumu, citas tīmekļa lapas pielāgojamās funkcijas) un identifikatorus (piemēram, lietotājvārdu, valodu vai lietotāja valsti), lai sniegtu personalizētākas vietņu izmantošanas iespējas.
 • Mērķauditorijas atlases / reklāmas / uzvedības sīkdatnes, kas ļauj lietotājam parādīt personalizētas reklāmu un veikt tirgus izpēti un analīzi, kas balstīta uz lietotāju uzvedības un interešu datiem. Iegūtos datus SIA AIMER var reklāmas un mārketinga pakalpojumu sniedzējiem.
 • sīkdatnes, ko izmanto multivides nodrošināšanai un ieraksta tehnisko informāciju, kas nepieciešama video vai audio materiālam, piemēram, attēla kvalitāte, tīkla savienojuma ātrums un buferizācijas parametri.
 • sociālie spraudņi satura koplietošanai. Daudzi sociālie tīkli piedāvā sociālos spraudņus, kas ļauj sociālo tīklu lietotājiem dalīties ar saturu pēc saviem ieskatiem. Šādi spraudņi glabā sīkdatnes lietotāja darbstacijā, tādejādi attiecīgais sociālais tīkls var identificēt dalībniekus, kas sazinās ar šādiem spraudņiem.

Šīs sīkdatnes nav obligāti jāiespējo, lai vietne darbotos, bet tās nodrošina labāku pārlūkošanas kvalitāti. Šīs sīkdatnes ir iespējams dzēst vai bloķēt, bet tādā gadījumā atsevišķas šīs vietnes iespējas var nedarboties pienācīgi.

Ja sīkdatne ir būtiska pakalpojuma sniegšanai, ko lietotājs ir skaidri pieprasījis, Jūsu piekrišana sīkdatnes izmantošanai nav nepieciešama.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu, un dati par Jūsu navigāciju ir mūsu kontrolē. Tie netiek izpausti trešajām personām.

SIA AIMER tīmekļa vietne izmanto arī “Google Analytics”, tīmekļa analītikas pakalpojumu, ko sniedz “Google, Inc” (“Google”). Informācija, ko šī sīkdatne ģenerē par Jūsu šīs vietnes lietojumu (ieskaitot Jūsu IP adresi), tiks nosūtīta uz “Google” serveriem un tiks tur glabāta. “Google” izmantos šo informāciju, lai novērtētu Jūsu vietnes lietojumu, apkopotu ziņojumus par vietnes darbībām vietnes vadītājiem un sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar vietnes darbībām un interneta lietojumu. “Google” var nosūtīt šo informāciju trešajām personām, kad tas ir nepieciešams likuma ietvaros vai ciktāl trešās personas apstrādā šos datus “Google” vārdā. “Google” nekad nesaistīs Jūsu IP adresi ar citiem datiem Google turējumā. Izmantojot mūsu vietni, Jūs dodat atļauju “Google” datu apstrādei saistībā ar Jums . Sīkākai informācijai par “Google Analytics” sīkdatnēm, spiediet šeit.

Kā var kontrolēt sīkdatnes un pārtraukt to saņemšanu?

Pēc vēlēšanās Jūs varat sīkdatnes kontrolēt. Varat mainīt sīkdatņu iestatījumus un dzēst sīkdatnes, izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas (Internet Explorer, Firefox, Chrome uc) iestatījumus:

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835

Crome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=lv

Firefox: http://support.mozilla.org/en-US/kb/Clear%20Recent%20History

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā jums būs pašrocīgi jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, un varbūt nedarbosies daži pakalpojumi un funkcijas.

Privātuma nodrošināšana personāla atlasēs

Kad Jūs piesakāties uz SIA AIMER vakanci, mēs apstrādājam Jūsu sniegtos personas datus (ieskaitot pievienotajā CV, pieteikuma vēstulē, interviju laikā utt. sniegtos datus), lai izvērtētu Jūsu atbilstību konkrētam amatam, veiktu atlases procedūras un atkarībā no situācijas – izteiktu Jums darba vai prakses vietas piedāvājumu.

Lai spētu izvērtēt Jūsu atbilstību amatam, mēs varam sazināties ar Jūsu izglītības iestādi un/vai iepriekšējiem darba devējiem, lai uzzinātu par Jūsu kvalifikāciju, prasmēm un profesionālajām īpašībām. Tāpat mēs labprāt saņemtu informāciju no Jūsu pašreizējā darba devēja, ja tāds ir, bet to mēs drīkstēsim darīt tikai ar Jūsu piekrišanu. Ja Jūs piekrītat, informējiet mūs par to, kad iesniedzat savus pieteikuma dokumentus vai aplieciniet to klātienes tikšanās laikā.

Kam būs piekļuve Jūsu informācijai?

Mēs apliecinām, ka glabājam Jūsu datus drošā un konfidenciālā veidā.

Jūsu datiem varēs piekļūt SIA AIMER personāls, kas ir atbildīgs par personāla atlasi, kā arī to nodaļu vadītāji, kuru uzdevumā tiek veikta personāla atlase.

SIA AIMER IT nodaļa var piekļūt Jūsu datiem, uzturot datoru programmatūru, tikai tādā apmērā, lai nodrošinātu pienācīgu programmatūras darbu.

Jūsu sniegtie dati netiks izmantoti nekādā citā kontekstā un netiks atklāti citiem.

Cik ilgi mēs saglabāsim Jūsu informāciju?

Ja pēc Jūsu pieteikuma Jūs nesaņemat darba vai prakses vietas piedāvājumu, Jūsu personas dati tiks glabāti un apstrādāti vienu gadu no datu saņemšanas datuma personāla atlasei nākotnē.

Ja Jūs tiekat izvēlēts un parakstāt līgumu ar SIA AIMER, mēs glabāsim atlases datus atbilstoši termiņam un kārtībai, kā SIA AIMER apstrādā sava personāla datus, par ko Jūs saņemsiet informāciju, uzsākot darbu uzņēmumā.

Kādas ir Jūsu tiesības?

Jums ir tiesības piekļūt mūsu apstrādātajiem Jūsu personas datiem, tos labot, papildināt vai atjaunināt, nosūtot e-pastu uz info@aimer.lv. Tāpat Jūs varat izmantot šo e-pasta adresi, lai ierobežotu Jūsu datu apstrādi ar tiesisku pamatojumu.

Jums ir tiesības iebilst pret turpmāku Jūsu sniegto personas datu apstrādi personāla atlases nolūkā un pieprasīt, lai Jūsu dati tiek dzēsti, nosūtot savu pieprasījumu uz info@aimer.lv.

Grozījumi Privātuma politikā

Mums ir svarīga Jūsu personas datu aizsardzība, tāpēc mēs regulāri pārskatām uzņēmumā īstenotos personas datu apstrādes principus un šo Privātuma politiku. Mums ir tiesības vienpusēji mainīt personas datu apstrādes principus un šo Privātuma politiku jebkurā laikā, paziņojot par to vismaz divas nedēļas iepriekš, izmantojot tīmekļa vietni www.aimer.lv. Ja nepiekrītat veiktajiem grozījumiem, Jums jāpārtrauc sniegt mums savus personas datus. Tomēr, ja Jūs turpināt sniegt personisko informāciju pēc tam, kad stājušies spēkā jaunie grozījumi, Jūs piekrītat izmaiņām un pārskatītā Privātuma politika ir Jums saistoša.

Kontaktinformācija un pieprasījumu izskatīšana

Ja jums ir kādi jautājumi, komentāri vai sūdzības saistībā ar šo Privātuma politiku vai Jūsu personas datu apstrādi, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot e-pastu info@aimer.lv vai iesniedzot rakstveidā uz adresi Raņķa dambis 31, Rīga, LV-1048, Latvija.

Atbilde uz pieprasījumu tiks sniegta 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Jūsu pieprasījuma saņemšanas. Šis termiņš var tikt pagarināts m ja Jūsu pieprasījums ir sarežģīts vai , ja Jūs esat iesnieguši vairākus pieprasījumus (šādā gadījumā mēs Jūs informēsim par atbildes aizkavēšanos).

Ja Jūs tomēr uzskatīsiet, ka mēs veicam personas datu apstrādi pretēji tiesību aktu prasībām, Jūs varat iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai. Sīkāku informāciju var atrast mājas lapā www.dvi.gov.lv.