• Sākums
  • Uncategorized
  • Veikti grozījumi Autopārvadājumu likumā – būtiskākie jaunumi attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem.

Veikti grozījumi Autopārvadājumu likumā – būtiskākie jaunumi attiecībā uz kravu un pasažieru pārvadājumiem.

24. aprīlī stāsies spēkā grozījumi Autopārvadājumu likumā, kas paredz izmaiņas kravu pārvadājumos un pasažieru pārvadājumos ar autobusiem.

Būtiskākie jaunumi:

  1. Autopārvadājumu likums ir papildināts ar pārkāpumu veidiem, par kuriem tiek piemērota administratīvā atbildība kravu pārvadājumu un pasažieru pārvadājumu ar autobusiem jomā, kā arī ietvertas izmaiņas sodu apmēros.
  2. Precizēta pārvadātāja definīcija, nosakot, ka pārvadātājs var būt arī kooperatīvā sabiedrība, papildinot iepriekš definēto, ka pārvadātājs ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība.
  3. Likuma grozījumos noteikts, ka ne tikai pārvadātājam, bet arī nosūtītājam, ekspeditoram, līgumslēdzējam un apakšuzņēmējam, nosakot pārvadājuma pakalpojuma sniegšanas nosacījumus, ir jāievēro transportlīdzekļa vadītāja nosūtīšanas nosacījumi, kā arī noteikta administratīvā atbildība par šo nosacījumu neievērošanu.

Avots: atd.lv